Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

Duidelijkheid

 1. Is de poster duidelijk zonder de toegevoegde, mondelinge informatie?
 2. Zijn de doelen, de onderzoeksvraag of de hypotheses duidelijk?
 3. Zijn de resultaten en de conclusies duidelijk?
 4. Is de poster duidelijk en logisch opgezet?

Gegevensverzameling

 1. Is de verzamelde informatie voldoende voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag?
 2. Zijn de methoden voor het verzamelen van data (zelf verzamelde primaire data en door anderen verzamelde secundaire data) duidelijk aangegeven?
 3. Is de kwaliteit van de data goed in aanmerking genomen? (Zijn de bronnen betrouwbaar?. Zijn de aspecten zoals steekproefgrootte, meetnauwkeurigheid etc. in orde? )
 4. Is de data aselect en representatief?
 5. Is er in de poster naar de gebruikte databronnen gerefereerd?

Analyse en conclusie

 1. Zijn de data goed geanalyseerd, aangaande de onderzoeksvraag of de hypotheses?
 2. Is de analyse toereikend voor de verzamelde data?
 3. Hoe goed is de onderzoeksvraag beantwoord?
 4. Zijn er conclusies getrokken en worden die goed ondersteund door de verzamelde data?
 5. Is er een kritische blik? Zijn er verbeteringen gesuggereerd aangaande toekomstige onderzoeken?

Grafieken en tabellen

 1. Zijn de grafieken/tabellen/statistieken voldoende voor het weergeven en het samenvatten van de data?
 2. Zijn er genoeg grafieken/tabellen gebruikt vanuit verschillende perspectieven (denkbeelden)?
 3. Voegt elke grafiek/tabel iets toe aan de poster?
 4. Zijn de grafieken/tabellen juist getiteld en uitgelegd?

Presentatie

 1. Is de poster leesbaar als men op 2 meter afstand staat?
 2. Is er een goede balans aanwezig tussen de gebruikte grafieken en de tekst?
 3. Ziet de poster er netjes uit?

Creativiteit

 1. Is de onderzoeksvraag creatief en origineel bedacht?
 2. Kan het onderzoek een interessante vraag beantwoorden?
 3. Is het design (het uiterlijk van de poster) creatief en origineel?
 4. Is de poster opvallend?